LV PL EN CZ DE EE FR IT RO RU
MENU
INFORMĀCIJAS KLAUZULA

SIA Ajinomoto Poland, kura juridiskā adrese ir Varšava (kods 02-797), ul Klimczaka 1, ierakstīta Valsts Tiesas Reģistra uzņēmēju reģistrā, Varšavas Rajona Tiesas XIII Valsts Tiesu Reģistra Komercnodaļa ar numuru KRS 0000009630, REGON: 016114501, Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 5213039810 ("Sabiedrība"), Tālr. +48 22 460 00 70, informē, ka tas ir uzņēmējdarbības vajadzībām iegūto personas datu administrators.

Dati tiek apstrādāti nolūkiem, kas saistīti ar līgumu īstenošanu, jo īpaši darba līgumiem, civiltiesību līgumiem, komerclīgumiem un citiem līgumiem, saziņas nolūkos, kā arī Sabiedrības saistību izpildei saskaņā ar likumu, tostarp jo īpaši darba tiesībām, civiltiesībām, sociālā nodrošinājuma tiesībām, nodokļu tiesībām, grāmatvedības tiesībām. Sabiedrība apstrādā arī personas datus, pamatojoties uz leģitīmu interesi noteikt, aizstāvēt vai aizstāvēties pret prasībām tiesvedības tiesās vai valsts iestādēs, ja prasības attiecas uz Sabiedrības uzņēmējdarbību.

Personas datu apstrāde tiek uzticēta ārējām vienībām, kas uztur Sabiedrības kontus, Sabiedrības padomdevēju vienībām un organizācijām, kuras pārvalda Sabiedrības lietotās IT sistēmas.

Personas datus var darīt pieejamus subjektiem, kam ir tiesības tos pieprasīt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem kā arī iestādēm, kas ir aicinātas kontrolēt atbilstību tiesību aktiem.

Sabiedrība apstrādā personas datus līguma darbības laikā, kura izpildei Sabiedrība ir ieguvusi personas datus, un ilgāk, ja šādas saistības izriet no likuma, kā arī tad, ja tas ir saistīts ar Sabiedrības tiesību izmeklēšanu vai aizstāvēšanu tiesās vai valsts iestādēs.

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot viņu datu apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir kompetenta personas datu aizsardzības jautājumos, kura ir Personas Datu Aizsardzības Ģenerālinspektors/ Personas Datu Aizsardzības biroja priekšsēdētājs.

 

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, var sazināties nosūtot e-pastu uz adresi ado@ajinomoto.com.pl

Masz pytanie związane z konkursem lub chcesz zgłosić problem? Napisz do nas!
* pole obowiązkowe
Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu będą wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi przez AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o. na niniejszą akcję konkursową.
zamknij
zamknij Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai realizētu pakalpojumus saskaņā ar Sīkdatņu politika .Tu vari norādīt nosacījumus sīkdatņu glabāšanai vai piekļuvei tiem Tavā pārlūkprogrammā.